Category Archives: Bất Động Sản

Kathyda Group hợp tác Công ty Midas Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Mini tại Bình Dương

Kathyda Group hợp tác Công ty Midas Đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Mini tại Bình Dương Động thổ tháng 7/2020 dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động tháng 12/2020 Vốn đầu tư 36tỷ VNĐ. Hình ảnh :