Category Archives: CIV – TV Kết Nối Hội Nhập

CIV-TV – Member of KathyDa Group Tầm nhìn – Sứ mệnh – Định hướng

CIV-TV –  Member of KathyDa Group Tầm nhìn – Sứ mệnh – Định hướng CIC-TV Connection International Creation Television Kết nối, hội nhập toàn cầu. Trực thuộc chủ quản công ty TNHH TMDV và BĐS – KathyDa. Các lĩnh vực quảng bá và cung ứng của CIC-TV Các dự án đầu tư BĐS đã được […]